Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Νέων τεχνολογιών

Το Γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών συναλλαγών και σύγχρονων τεχνολογιών.

Ενδεικτικά:

 • Κατοχύρωση και προστασία ονομάτων πεδίου.
 • Σύνταξη όρων σύμβασης ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.
 • Ειδικά ζητήματα και προστασία ιστοσελίδας.
 • Επιχειρηματικές συμφωνίες και συμφωνίες αδειοδότησης.
 • Νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα ηλεκτρονικής προμήθειας.
 • Συμβάσεις hardware, software και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Διεκδίκηση domain name ενώπιον ελληνικών και διεθνών οργάνων.
 • Ηλεκτρονικό τραπεζικό δίκαιο.
 • Συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών.
 • Ζητήματα απορρήτου – Νομική προστασία προσβολών.
 • Regulatory compliance στην παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών.