Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Το γραφείο παρέχει πλήρεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα δικαστικής επίλυσης διαφορών σε ευρύ φάσμα εμπορικών, οικονομικών, ποινικών και διοικητικών υποθέσεων ενώπιον όλων των ελληνικών τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων.

Οι υποθέσεις που χειρίζεται το γραφείο αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους τομείς/διαφορές:

 • Εμπορικές διαφορές
 • Διοικητικές διαφορές
 • Εργατικές διαφορές
 • Δυσφήμηση
 • Διαφορές από διανοητική ιδιοκτησία
 • Ανταγωνισμός
 • Χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
 • Διαφορές από ασφαλιστικές συμβάσεις
 • Προστασία καταναλωτή – Ευθύνη από ελαττωματικά προϊόντα
 • Ποινικές υποθέσεις
 • Οικονομικό Έγκλημα
 • Διαγωνισμοί Δημοσίου
 • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
 • Τροχαία ατυχήματα