Ασφαλιστικό Δίκαιο – Τροχαία Ατυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα

Το Γραφείο διαθέτει πλούσια εμπειρία και εξειδίκευση σε τροχαία ατυχήματα καθότι από τα πρώτα αντικείμενα δραστηριότητας του από την αρχή της λειτουργίας του, είναι η διεκδίκηση απαιτήσεων από τροχαία ατυχήματα (θανατηφόρα, σοβαροί τραυματισμοί, υλικές ζημίες, κλπ), ο επιτυχής χειρισμός περίπλοκων υποθέσεων τροχαίων και άλλων ατυχημάτων και η διεκδίκηση και είσπραξη απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο παροχής των παραπάνω υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

Αγωγές για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Αγωγές για σοβαρούς τραυματισμούς και υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα.

Σύνταξη τεκμηριωμένων μελετών και εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους πραγματογνωμόνων του εξωτερικού και της Ελλάδας (TUV Austria,TUV Hellas,  DEKRA  κλπ), καθώς και εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους (ιατρούς, πλαστικούς χειρουργούς, μηχανικούς κλπ).

Προετοιμασία, καθοδήγηση και πλήρης χειρισμός της ποινικής δικογραφίας και της υπόθεσης, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.

Πλήρης χειρισμός υποθέσεων Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης.

Διεκδίκηση πάσης φύσεως περιουσιακών και λοιπών ζημιών από το ατύχημα όπως ενδεικτικά:

Υλικές ζημίες

Μείωση εμπορικής αξίας

Χρήση ταξί ή μίσθωση οχήματος

Καταστραφέντα προσωπικά είδη

Μεταφορά και φύλαξη οχήματος

Νοσήλεια

Δαπάνες για αποκλειστικές νοσοκόμες και οικιακές βοηθούς

Δαπάνες για μελλοντικά νοσήλεια

Δαπάνες για βελτιωμένη διατροφή

Απώλεια εισοδήματος

Διατροφή εξαρτωμένων προσώπων

Ηθική βλάβη

Ηθική βλάβη (ΑΚ 931) για μόνιμη ανικανότητα

Ψυχική οδύνη όλων των βαθμών συγγένειας (γονείς, αδέλφια, παππούδες, σύζυγοι, τέκνα, εγγονοί, δισέγγονοι, θετά τέκνα, κυοφορούμενα τέκνα κλπ).

Ασφαλιστικό Δίκαιο

To Γραφείο διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και χειρίζεται σημαντικές υποθέσεις ασφαλιστικού δικαίου, εκπροσωπώντας ασφαλιστικές εταιρείες, μεσίτες ασφαλίσεων και ασφαλιζόμενους. Παρέχει άμεσες και ευρηματικές λύσεις σε μεγάλο φάσμα ασφαλιστικών θεμάτων που περιλαμβάνουν την ασφάλεια απαιτήσεων, ασφάλιση ευθύνης, επιχειρηματική ασφάλεια, οικονομικές πτυχές του κινδύνου, όπως οι σχετιζόμενες με την περιουσία, τη ζωή, την υγεία καθώς και την ευθύνη εκ του νόμου και τη διαχείριση κινδύνων. Οι δικηγόροι του γραφείου παρέχουν νομικές συμβουλές σε ότι αφορά την ερμηνεία των όρων των ασφαλιστικών συμβολαίων και συμβάσεων καθώς και την εκτίμηση κάλυψης συγκεκριμένων απαιτήσεών από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Το Γραφείο παρέχει υπηρεσίες σε όλους στους τομείς του ασφαλιστικού δικαίου και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Μεσιτεία ασφαλίσεων

Παροχή συμβουλών επί ασφαλιστικών καλύψεων που πηγάζουν από διάφορες δραστηριότητες, ασφαλιστικές εγγυήσεις σε εμπορικές/επιχειρηματικές συμβάσεις κλπ.

Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια και συμβάσεις

Απαιτήσεις από συμβόλαια πυρός, σεισμού, αστική ευθύνη, κλπ.

Αγωγές για θανατηφόρα ατυχήματα (τροχαία, εργατικά, ναυτικά κλπ.)