ΤΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ; ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ή ΑΓΩΓΗ;

Η Αγωγή είναι προτιμότερη και πολύ πιο συμφέρουσα για τον παθόντα από τον Φιλικό Διακανονισμό. Αντίθετα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, για δικό τους όφελος, προωθούν τον Φιλικό Διακανονισμό.

Η διαδικασία του Φιλικού Διακανονισμού σε πολλές περιπτώσεις βλάπτει σημαντικότατα δικαιώματα του παθόντος και παρουσιάζει ουσιώδη μειονεκτήματα σε σχέση με την Αγωγή,  ενώ  αντίθετα, η Αγωγή εξασφαλίζει την αποκατάσταση του συνόλου των χρηματικών απαιτήσεων του παθόντος και όλων των μελών της οικογένειάς του

Ο Φιλικός Διακανονισμός δεν καλύπτει μια σειρά από χρηματικές απαιτήσεις (όπως δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δαπάνες ενοικίασης αυτοκινήτου ή χρήσης ταξί, μείωση εμπορικής αξίας αυτοκινήτου, διαφυγόντα εισοδήματα, ηθική βλάβη κοκ) και δεν καλύπτει υλικές ζημιές πάνω από 6.500 ευρώ και σωματικές βλάβες πάνω από το ανώτατο όριο των 12.000 ευρώ.

Αντίθετα, η Αγωγή καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του παθόντος και των μελών της οικογενείας του, χωρίς κανέναν από τους παραπάνω περιορισμούς.

Α.  Τα μειονεκτήματα του Φιλικού Διακανονισμού (δείτε ΕΔΩ)

Β. Τα πλεονεκτήματα της Αγωγής (δείτε ΕΔΩ)