Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΣ

  1. Διεκδικούμε και πετυχαίνουμε τη μέγιστη αποζημίωση – Δεν αρκούμαστε σε μια μικρή αποζημίωση.
  2. Ικανοποιούμε πλήρως όλα τα δικαιώματα του θύματος αλλά και όλων των μελών της οικογένειάς του.
  3. Καθοδηγούμε και ενημερώνουμε συνεχώς τον πελάτη μας σε όλη την πορεία της υπόθεσης.
  4. Αμειβόμαστε, κατόπιν συμφωνίας, ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.
  5. Διαθέτουμε γνώση με εξειδίκευση στο αντικείμενο των τροχαίων ατυχημάτων και εκτεταμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα

Από την ανάληψη της υπόθεσης παρέχουμε όλες τις απαιτούμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες (συλλογή αποδεικτικού υλικού, λήψη ποινικής δικογραφίας, κατάρτιση τεχνικής μελέτης για τις συνθήκες του ατυχήματος, ανάθεση πραγματογνωμοσύνηςεπικοινωνία με θεράποντες ιατρούς, συνεννοήσεις με ανακριτικούς υπαλλήλους, τροχαία κλπ) μέχρι την σύνταξη και κατάθεση μίας άρτια εμπεριστατωμένης Αγωγής, την υποβολή φακέλου αποδεικτικών στοιχείων και την εκδίκαση της Αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλα τα στάδια κάθε υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος και περιλαμβάνουν κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση και επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.