ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  1. Επικοινωνούμε άμεσα με εξειδικευμένο Δικηγόρο στα τροχαία ατυχήματα, προκειμένου να μας κατευθύνει σωστά, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του κάθε τροχαίου ατυχήματος.
  2. Καλούμε το ΕΚΑΒ, εάν υπάρχει τραυματισμός.
  3. Καλούμε την Τροχαία, σε κάθε περίπτωση.
  4. Σημειώνουμε τις πινακίδες των εμπλεκομένων οχημάτων.
  5. Σημειώνουμε τα στοιχεία των μαρτύρων που είναι αυτόπτες (οπωσδήποτε κινητό τηλέφωνο), προκειμένου να τα δηλώσουμε στην Τροχαία, όταν έλθει και σε κάθε περίπτωση, τα κρατάμε και στην κατοχή μας.
  6. Παίρνουμε φωτογραφίες των οχημάτων και του τόπου του ατυχήματος.
  7. Ελέγχουμε τις σωστή καταγραφή από την Τροχαία των μαρτύρων και των θέσεων, της πορείας και των κατευθύνσεων των εμπλεκόμενων οχημάτων.
  8. Δηλώνουμε τυχόν τραυματισμό μας στην Τροχαία, ακόμα κι αν είναι ελαφρύς ή ασήμαντος.
  9. Δηλώνουμε το ατύχημα στην ασφαλιστική μας εταιρεία, εντός οκτώ (8) ημερών.

Τονίζουμε ότι είναι χρήσιμο και πολλές φορές κρίσιμο, να μιλήσουμε, από την πρώτη στιγμή ή το συντομότερο, με Δικηγόρο εξειδικευμένο στα τροχαία ατυχήματα, για να κατευθύνει ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του κάθε τροχαίου ατυχήματος, καθώς και για τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων στην  υπόθεση (ιατρών, ιατροδικαστών, τεχνικών συμβούλων, ειδικών πραγματογνωμόνων κλπ).

Είναι απαραίτητο μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, να διατηρήσουμε την διαύγεια της σκέψης και την ψυχραιμία μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τυχόν τραυματισμούς των εμπλεκομένων καθώς και τις υλικές ζημίες, ώστε να επιτευχθεί  η πλήρης αποκατάσταση τους και η μέγιστη αποζημίωση μας.