ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝΟΥ

ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝΟΥ: Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Κάτοχος πιστοποίησης με αντικείμενο «Δημόσιες Συμβάσεις – Επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Νομικής Ορολογίας στα Αγγλικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ασχολείται με θέματα διοικητικού δικαίου και ζητήματα δημοσίων συμβάσεων καθώς και με θέματα αστικού δικαίου, μισθώσεων, τροχαίων ατυχημάτων, εμπορικών συμβάσεων.

Επιπλέον, ασχολείται ιδιαίτερα με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες καθώς και την εκπροσώπηση αυτών σε δικαστηριακό επίπεδο. Παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις, συμμετέχοντας σε ημερίδες και σεμινάρια.

Μιλάει Αγγλικά και Ισπανικά.