Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ

Δικηγορική Αμοιβή, ύστερα από σχετική συμφωνία μας, καταβάλλεται ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.

Η σχετική συμφωνία γίνεται εγγράφως μεταξύ του δικηγόρου και του εμπλεκόμενου  στο τροχαίο ατύχημα – εντολέα και καθορίζεται η αμοιβή του δικηγόρου με ποσοστό επί του ποσού της αποζημίωσης που θα εισπράξει ο εντολέας (εργολαβικό δίκης). Επίσης μπορεί να συμφωνηθεί και άλλος τρόπος αμοιβής του δικηγόρου, ανάλογα με την υπόθεση και την συμφωνία.

Για λεπτομέρειες και συνεννόηση  σχετικά με την Αμοιβή μας, επικοινωνήστε μαζί μας.