ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΤΗ: Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ). Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) στο Αστικό Δίκαιο (Civil Law) της Νομικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ και πτυχίου νομικής σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εξειδικεύεται και ασχολείται με υποθέσεις δικαίου ακινήτων (δίκαιο Κτηματολογίου, διανομή, μεταβιβάσεις ακινήτων, γειτονικό δίκαιο κ.ά.), κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου, δικαίου καταναλωτή, συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης, αστικών και εμπορικών μισθώσεων, τροχαίων ατυχημάτων.

Ασχολείται επίσης με ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, δικαίου σημάτων και ελεύθερου/αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αστικού δικαίου ενωσιακής προέλευσης.

Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.