ΑΙΡΗΝ ΜΠΟΥΤΑ

ΑΙΡΗΝ ΜΠΟΥΤΑ: Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς (ΔΣΠ). Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) στο Εμπορικό Δίκαιο (Commercial Law) από το Πανεπιστήμιο Derby της Αγγλίας και κάτοχος πτυχίου νομικής σχολής (LLB) από το Πανεπιστήμιο Derby της Αγγλίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ασχολείται με ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου και ιδιαίτερα με εμπορικές συμβάσεις, εμπορικά δίκτυα, franchising, factoring, leasing και ζητήματα εμπορικής αντιπροσωπείας.

Πέραν του τομέα της βασικής της ενασχόλησης, ασχολείται με εξειδικευμένα ζητήματα εμπορικών και αστικών μισθώσεων, πωλήσεων, ελαττωματικών προϊόντων καθώς και ειδικά θέματα και υποθέσεις Αστικού Δικαίου (τομείς οικογενειακού και κληρονομικού, ειδικά θέματα κτηματολογίου, τροχαία ατυχήματα).

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.